Diskusní server | Fotbalová online manažer hra | Fantasy online hra | Hry online | Hraj poker
 
Kategorie | Nové diskuse | Statistiky | Hledat | Live | Online | Help
Live
ELAN1US 19.06.2019 01:40:55  
moje
AUBERRON 18.06.2019 17:00:39  
MIK 17.06.2019 16:03:25: No, abych se priznal, tak kolikrat nevim, jestli se mam smat, nebo plakat....
TESSERIA 18.06.2019 16:40:50  
Jo, taky bych spala. :D
TESSERIA 18.06.2019 16:38:54  
80906 Ale kuš, aspoň je trohcu kondička. A jsou hezký i na pohled. ::R
TYGRITKO 18.06.2019 11:14:30  
80905 kopecky jsou narocny ::D
ELAN1US 18.06.2019 10:54:16  
ja spim
GORGOROTH 18.06.2019 09:13:54  
CBX 18.06.2019 03:50:32  
No co už...
MIK 17.06.2019 16:03:25  
AUBERRON 17.06.2019 15:13:14: Tobě se to z dálky směje, hajzle. ::E
AUBERRON 17.06.2019 15:13:14  
Pane Babiši,nenechte se už konečně od Hamáčka vydírat,ať odejde celé ubohé ČSSD do háje a začněte spolupracovat s SPD,určitě nám vlastencům i vám spadne kámen ze srdce.Už bylo nátlaku dost z řad ČSSD opozice a teď ještě tlačí Brusel ale rozsévá zlo a dává nám jen příkazy.Nenechte se zatlačit do kouta a hlavně nevyměkněte v přijímání migrantů,to je cesta do pekel,už teď jich tady máme hrozně hodně,v Ostravě jsem viděl jak vytáhli koberečky,vystrčily zadky a začali mlátit hlavama o zem.Ptám se,kdo to povolil aby je tady dopravovali letadly a pak autobusy na odlehlá místa a pak rozváželi osobními auty po republice?Kdo k tomu dal svolení?????????????????Děje se tady něco proti vůli voličů ANO i jiných vlasteneckých stran,tak se vzpamatujte než bude pozdě ať nedopadneme jako v Londýně a Paříži,nechci být cizencem ve své zemi,mít strach jít večer na procházku a přes den se obávat o své děti a vnoučata....to tady nechceme !!!!!!

https://www.novinky.cz/diskuse?id=567883&articleId=/domaci/507901-hamacek-pripustil-konec-koalice-pokud-ano-podpori-kandidata-spd-do-rady-ctk.html&sectionId=8
MIK 17.06.2019 14:22:44  
TESSERIA 17.06.2019 09:16:52  
já až v pět, mno. ::D
CBX 17.06.2019 03:38:44  
Myslíš, pando? Právě jsem se vzbudil :)
ELAN1US 17.06.2019 01:01:44  
dneska spite
OGARX 16.06.2019 23:20:56  
Při posledním velkém blackoutu, se v americe rozšířil hip hop, jelikoz chudí lidé z černošských čtvrtí tu noc záhadným zázrakem získali drahá nahrávací a přehrávací zařízení.
TESSERIA 16.06.2019 19:58:32  
No hezký. ::R
CBX 16.06.2019 12:37:54  
Jel jsem ze svatby, extra jsem si zastavil :D
TESSERIA 16.06.2019 08:21:32  
dobrá hodina. ::R
TESSERIA 16.06.2019 08:21:06  
MIK 15.06.2019 16:34:54: Roztomilý. ::R ::D
CBX 16.06.2019 03:55:04  
já, já, já, jenom já
LUCIKZA 15.06.2019 23:48:54  
65345
MIK 15.06.2019 16:34:54  
V Lídlu teď mají "Polský týden"

https://pbs.twimg.com/media/D8_bjZWU4AItahT.jpg
DHEJNA 15.06.2019 16:19:44  
mohutný,
ELAN1US 15.06.2019 12:52:33  
ELAN1US 15.06.2019 12:52:25  
tak ne
TESSERIA 15.06.2019 09:00:35  
No hezký. ::)
ELAN1US 15.06.2019 01:57:58  
jeho
CBX 15.06.2019 00:20:07  
My precious
TESSERIA 14.06.2019 19:00:44  
80904 mě jo, prostě to nějak není ono. Kopečky jsou lepší. ::R
TESSERIA 14.06.2019 19:00:09  
V tom případě se vrať na základku a uč se číst, psát, počítat, data a hodiny... ::D
SMILAN 14.06.2019 18:37:39  
Odhalení pravdy! Francouzská revoluce žlutých vest z duchovního hlediska

Hned na začátku si je třeba uvědomit, že existují dva druhy revolucí. Prvním z nich jsou revoluce, které dokonale vyhovují nadnárodnímu kapitálu a úzkému, elitnímu klubu nejbohatších našeho světa.

Skutečná pravda je však taková, že tyto kruhy, nacházející se většinou na západě, nenechávají nic náhodě, ale ony samy velmi aktivně tento druh takzvaných oranžových revolucí organizují a štědře finančně i mediálně podporují. Dělají tak prostřednictvím různých nevládních organizací, nacházejících se v daných zemích, kde potřebují udělat politické a společenské změny, dokonale vyhovující jejich zištným, mocenským a ekonomickým zájmům.

A jak již bylo naznačeno, významným spolupůsobícím činitelem v tomto procesu jsou samozřejmě různá média, nacházející se ve vlastnictví těchto světových mocenských kruhů.

A tak je prostřednictvím médií a prostřednictvím štědře ze západu dotovaných nevládních organizací postupně formováno společenské povědomí požadovaným směrem. A nic netušící masy naivně, a pod pláštíkem těch nejvzletnějších ideálů, podléhají této manipulaci. Vycházejí do ulic a zapojují se do různých protestů a revolucí v marné iluzi, že tím dosáhnou zlepšení stavu společnosti.

Netuší ale, že jsou pouze zmanipulovaným nástrojem v rukou někoho jiného, kdo se prostřednictvím slepého nadšení mas v jejich iluzorním boji za dobro, snaží dosáhnout své vlastní politické a následně ekonomické, zištné a sobecké cíle. A pokud se to podaří a těchto politických změn bude dosaženo, brzy pak bude oklamán a okraden celý národ. A to samozřejmě také včetně naivních mas, bojujících za iluzorní dobro na náměstích na objednávku mocných.

Základním znakem tohoto typu revolucí je neutuchající pozornost médií. A to ať již domácích, nebo zahraničních podobně, jako tomu bylo při protestech "za slušné Slovensko" po vraždě novináře Jana Kuciaka.

Pokud se ale nějakým revolucím dostává minimální mediální pozornosti, i přes jejich dlouhé trvání a velké množství účastníků, pokud se v tomto směru jen sem tam objeví nějaká sporadická a drobná zpráva, pak si můžeme být jisti, že jde o revoluci druhého typu. Že jde o revoluci pravou a skutečnou. O revoluci lidovou, povstávající skutečně zdola, nikoli organizovanou na objednávku mocných. No a revolucí takového typu je také revoluce žlutých vest ve Francii.

Je samozřejmě správné, že se lid začíná bouřit vůči aroganci nejmocnějších, kteří parazitují na národech a snaží se stále více oklešťovat jejich sociální jistoty a práva. Jde o spravedlivý boj, protože lidé jsou povinni postavit proti zlu, které se kolem nich rozmáhá. Neboť každý, kdo se proti němu nepostaví, se proviňuje tím, že mu svou apatií a nezájmem o věci veřejné poskytuje prostor k tomu, aby mohlo působit a stále více se rozmáhat.

Takovýto vnější boj je však jen jednou stranou mince! Druhou a dosud nepoznanou stranou mince je skutečnost, že má-li být revoluce lidu úspěšná, musí být komplexní. To znamená, že vedle nezbytného vnějšího boje ji musí doprovázet také vnitřní, revoluční změna hodnot. Jinak se totiž vnější revolucí vůbec nic nezmění. Bez vnitřní, revoluční změny hodnot se změní jen vládnoucí figurky.

A kdyby se snad změnil byť celý systém, i tak to všechno časem nakonec dospěje k nové formě útlaku mas, protože masy se vnitřně hodnotově vůbec nezměnily a neobrodily. Neboť vedle své snahy o vnější revoluci zároveň spolu s ní souběžně neprováděly také revoluční změnu vnitřních hodnot.

Je totiž potřebné vědět, že neúnosný stav společnosti, vůči kterému ve Francii povstal odpor žlutých vest, byl ve skutečnosti vyvolán právě hodnotami, které dnešní Francie, ale také široké světové společenství obecně uznává. A jsou to hodnoty zisku, peněz a osobního prospěchu. Hodnoty majetků, moci a slávy. Hodnoty konzumu, užívání si a bezduché zábavy. Hodnoty materialismu, bez snahy poznávat, chápat a svým životem se přibližovat k pravým hodnotám ducha.

Toto je tím, o co lidé obecně usilují a co světové společenství doslova fascinuje. Avšak právě všeobecné uctívání těchto hodnot přivodilo stav, ve kterém se v současnosti francouzská společnost nachází. A neudržitelnost tohoto stavu, s jeho systémem moci, utlačujícím masy, vyhnal žluté vesty do ulic, aby to změnily.

Změnit však třeba nejen charakter vlády, ale především hodnoty, které mají tento neúnosný stav na svědomí. To znamená, že všechny hodnoty, zmíněné výše, které mají svou cenu, musí být z hodnotové hierarchie společnosti odsunuty z jejich prvního místa na místo druhé. A na první místo musí být dosazeny skutečné a pravé hodnoty! Hodnoty cti, spravedlnosti, lidskosti, ušlechtilosti, dobra a skromnosti, které musí být jednotlivci i celou společností preferovány a podporovány v každodenním jednání. Ba dokonce také v myšlení a v nastavení celkového společenského povědomí. Až za nimi má následovat všechno to, co je dnes považováno za prvořadé. Toto je revoluce hodnot, která musí probíhat souběžně s vnější revolucí žlutých vest ve Francii, protože jinak se téměř nic nezmění.

Celé si to ukažme na příkladu nemoci. Každá nemoc má své duchovní, vnitřní příčiny, a když se chceme skutečně vyléčit, naším úkolem je poznat je a snažit se odpovídajícím způsobem vnitřně změnit.

Například při anémii, čili chudokrevnosti, jsou duchovní příčinou tohoto problému nerozhodné a polovičaté postoje, málo radosti, strach ze života, nebo pocit, že nemám žádnou hodnotu. Tyto duchovní příčiny anémie by měl člověk odstranit tím, že se začne naplno těšit ze života a že se začne snažit mít život rád takový, jaký je.

No a vedle podobného odstraňování vnitřních, duchovních příčin při jakékoliv jiné nemoci můžeme samozřejmě využívat také všechny vnější způsoby léčení, které nám poskytují nejmodernější výdobytky současné medicíny. Nebo můžeme využívat také různé alternativní metody, pokud jim věříme víc než oficiální medicíně. Nejdůležitější však je, že jedině tehdy, když se léčíme takto komplexně, čili zevnitř i zvenčí, může být naše vyléčení skutečné a trvalé.

Žel, současný materialismus má na svědomí to, že moderní medicína se omezuje pouze na potlačování vnějších důsledků a ignoruje duchovní příčiny vzniku chorob, které by měl začít pacient sám osobně měnit, aby mohla být léčba komplexní a tím také efektivní. Výsledkem současné materialistické omezenosti vnímání reality je proto jednostrannost, která nemůže přinést člověku trvalé vyléčení. Dělá z něj jen doživotního konzumenta léků, a tím doživotního zákazníka farmaceutických společností.

A přesně takto je tomu také s revolucí žlutých vest ve Francii. I zde musí vedle vnějšího revolučního snažení probíhat zároveň vnitřní, revoluční změna nesprávného žebříčku hodnot. To znamená, že na vrchol hodnotové hierarchie se v lidech musí dostat hodnoty prvořadé. A naopak, hodnoty druhořadé, které jsou na vrcholu dnes, musí v životech lidí zaujmout své správné místo. Jedině tímto způsobem je možné společnost skutečně ozdravit. Pokud však k tomu nedojde a vše se soustředí pouze na vnější změnu, každá revoluce se stane kontraproduktivní a zbytečnou, což nakonec ukáže čas.

Milan Rastislav Štefánik, který byl spojen s francouzským národem, protože byl francouzským generálem řekl: "Ať je každý z vás lepší, než byl včera a vlast vaše bude velká a slavná."

Tyto nadčasové slova je možné adresovat všem národům a všem současným i budoucím revolucionářům. Ve vztahu k revolučním masám všech dob znamenají totiž asi toto:

V první řadě se vy samotní musíte usilovat být každý den čestnější a spravedlivější, protože jedině pak může ve vaší vlasti zavládnout čestnost a spravedlnost. Neboť pokud se nestanete čestnější a spravedlivější, nikdy žádnou vnější revolucí spravedlivější a čestnější společnosti nedosáhnete.

V první řadě se vy samotní musíte usilovat být každý den poctivější a lidštější, protože jedině pak může ve vaší vlasti zavládnout poctivost a lidskost. Neboť pokud se nestanete poctivější a lidštější, nikdy žádnou vnější revolucí poctivější a lidštější společnosti nedosáhnete.

V první řadě se vy samotní musíte usilovat být každý den morálnější a mravnější, protože jedině pak může ve vaší vlasti zavládnout mravnost a morálka. Neboť pokud se nestanete morálnější a mravnější, nikdy žádnou vnější revolucí mravnější a morálnější společnosti nedosáhnete.

http://kusvetlu.blog.cz/ ve spolupráci s M.Š
TYGRITKO 14.06.2019 12:32:52  
80903 me placky nevadej ::D
GETHET 14.06.2019 10:16:47  
vsetky body su zapisane..... ak su nejake reklamacie poprosim konkretne =D
TEEKEX 13.06.2019 18:18:13  
Obcas jsou veci ktere nejsou zcela logicky oduvodnitelne.
Napr. VPS u Wedosu, na kterem bezi jenom par monitorovacich sluzeb, zadne WWW atd., za poslednich 12 mesicu v logu cca 35k IP na blacklistu, naprosta vetsina hleda SSH. U VPSfree jede plnohodnotny WWW server pro nekolik mensich projektu a za stejne obdobi cca 5k IP na blacklistu, vetsina taky SSH.

Co ti boti proti tomu Wedosu maji? ::D
TESSERIA 13.06.2019 08:24:36  
jj, tvoje. ::)
TESSERIA 13.06.2019 08:23:12  
V noci sprchlo. To je fajn, ne?
ELAN1US 13.06.2019 01:10:38  
moje
AXISS 12.06.2019 19:48:10  
::D

Neudělejte chybu jako Ovčáček. Ověřovací kód nikdy nikomu neposílejte
https://www.idnes.cz/technet/internet/bezpecnost-phishing-overeni-opatrnost-heslo-overovaci-kod-dvoufaktorove-overeni.A190612_141234_sw_internet_pka
BERS3RKER 12.06.2019 18:18:09  
a ja kedy dostanem body?
TESSERIA 12.06.2019 14:42:34  
CBX 12.06.2019 12:58:49: Dík. ::) Doufám, no. Každopádně teď rok pauza a pak se asi opravdu pokusím o toho inženýra. Když vidím jak s tím někteří válčili i o dost hůř jak já a zkusej to...
TESSERIA 12.06.2019 14:41:48  
GETHET 12.06.2019 09:20:54: A vážně myslíš, že by mi to něco udělalo? ::D
CBX 12.06.2019 12:58:49  
TESSERIA 11.06.2019 20:42:21: Tak teda gratuluji. Ať ti to k něčemu je :))
GETHET 12.06.2019 09:20:54  
TESSERIA 12.06.2019 09:00:35: mozem ta zapiast aj na ban list =D , tva volba
TESSERIA 12.06.2019 09:01:11  
Sluníčko, vedro... všichni se couraj všude možně. ::)
TESSERIA 12.06.2019 09:00:35  
No nevím nevím.. ::D měla jsem tam i někde mezi tím cos zapisoval ty svoje. ::P
GETHET 12.06.2019 02:31:55  
Topier!
GETHET 12.06.2019 02:30:55  
jeden tebe a jeden mne
TESSERIA 11.06.2019 20:42:21  
CBX 11.06.2019 14:56:35: jop, přežila jsem a docela se ctí. z bakule za 1, z typologie za 1, zbytek dvojky. ::V
TESSERIA 11.06.2019 20:41:37  
Jo jo.. do půlnoci ještě daleko.
BERS3RKER 11.06.2019 20:37:59  
GETHET 10.06.2019 21:38:52: ::)